Serie si numar Certificat atestare auditor energetic pentru cladiri

Nr. inregistrare

z
z
l
l
a
a

Performanta energetica a apartamentului

Nota energetica:

86.3

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor aprobata prin OMTCT nr. 157/2007, cu completarile si modificarile ulterioare, elaborata in aplicarea Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

Clasa energetica

Eficienta energetica ridicata


Eficienta energetica scazuta

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

204

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m2an]

41.85

Consum anual specific de energie [kWh/m2an] pentru:

Clasa energetica

Incalzire:

106.88

B

Apa calda de consum:

84.63

D

Climatizare:

-

-

Ventilare mecanica:

-

-

Iluminat artificial:

12.65

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]: 0

Date privind apartamentul certificat:

Adresa: Breviar Mc001, exemplu de calcul APARTAMENT -

Tipul apartamentului: (de colt/ de mijloc/ parter/ ultim etaj)

Categoria cladirii:

bloc de locuinte

Orientarea apartamentului:

SE

Regim de inaltime:

S+P+3

Suprafata utila (incalzita) [m2]:

62.22

Anul construirii:

1985

Volumul interior conditionat al cladirii [m3]:

168

Scopul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica/ vanzare-cumparare/ inchiriere.

Programul de calcul utilizat: certificat-energetic.com, versiunea 1.1, Metoda de calcul: lunara.

3xSEC#: 3jytsb190200

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Gradul si specialitatea

Numele si prenumele
auditorului energetic pentru cladiri

Semnatura si stampila
auditorului energetic pentru cladiri

Certificatul de Performanta Energetica eliberat de certificat-energetic.com are seria 3xSEC#3jytsb190200 si este valabil numai semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.