Date de intrare privind apartamentul certificat:

Anexa CPE seria 3xSEC#3jytsb190200; valabil numai insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Denumirea cladirii si adresa

Breviar Mc001, exemplu de calcul APARTAMENT

Denumirea cladirii si adresa
- continuare -

-

Regimul de inaltime

S+P+3

Anul construirii

1985

Codul postal

020396

Cladire noua sau existenta

Cladire existenta

Suprafata incalzita

62.22 [m2]

Volumul incalzit

168 [m3]

Amplasare (temperatura exterioara medie anuala, NGR)

Bucuresti

Amplasare (intensitatea radiatiei solare)

Bucuresti

Tipul cladirii

Cladire cu subsol tehnic neincalzit dotat cu instalatii termice, planseu neizolat termic

Existenta balcoanelor:

Cladire fara balcoane sau cu balcoanele inchise

Tipul constructiv al casei scarii

Casa scarilor in proportie de peste 70% adiacenta zonei principale, nu este dotata cu instalatii termice

Sistemul de automatizare utilizat

PT cu reglaj manual

Categoria cladirii

Cladire colectiva cu dubla expunere

Clasa de adapostire a cladirii

Moderat adapostita (in interiorul oraselor, min. 3 cladiri in apropiere)

Clasa de permeabilitate a cladirii

Medie (tamplarie exterioara cu garnituri de etansare)

Temperatura medie volumica a spatiilor incalzite

19.67 [°C]

Aporturile interioare (aportul de caldura libera)

4 [W/m2]

Numarul mediu de pereti interiori (raportat la incintele incalzite)

4.5

Perimetrul elementelor de constructie in contact cu solul [m]

0.001

Tipul instalatiei de incalzire

Instalatie de incalzire centrala fara robinete de reglaj termostatic

Sursa de agent termic

Sursa centralizata de alimentare cu caldura (termoficare sau centrala termica de cartier)

Tipul instalatiei de distributie si/sau starea termoizolatiei

Alt sistem de distributie. Conductele de distributie sunt termoizolate prin tehnologii perimate (vata minerala protejata cu carton, ipsos etc.)

Lungimea instalatiei de distributie

< 50 m


Definirea elementelor de constructie

Elem.
de anv.

Apartine conturului
de anvelopa

Descriere

Orientare

Supr.
[m2]

R camp
[m2K/W]

r
[-]

R cor
[m2K/W]

Factorul de
insorire

αabs
ατ

PE

Spatiu incalzit spre Exterior

Perete opac SE

SE

56.77

1.6

0.72

1.152

0.55

0.45

PE

Spatiu incalzit spre Casa Scarii

Perete spre spatiul CS

None

26.22

0.33

1

0.33

0.55

1.1e-05

FE

Spatiu incalzit spre Exterior

Vitraj tamplarie lemn

SE

4.68

0.39

1

0.39

0.55

0.34


Date referitoare la instalatia de distributie a apei calde:

Tipul cladirii

Cladire de tip condominu, racordata la sistem districtual de incalzire

Numarul mediu de persoane din cladire, NR

2

Numarul normat de persoane aferent cladirii, NP

2

Consumul mediu anual de energie pentru prepararea ACM [Gcal/an]

Calculat pentru numarul mediu de persoane din cladire, conform Breviarului de calcul, Mc 001/4 - 2009

Numarul mediu zilnic de ore de livrare a apei calde [ore]

24

Temperatura apei calde [°C]

Temperatura nominala ACM cf. MC001/2007: 60 grd C

Lungimea retelei de distributie a apei in subsol

9

Diametrul mediu al conductelor de distributie a apei calde, amplasate in subsol
(medie ponderata cu lungimea acestora)

0.025

Tipul izolatiei termice utilizata in subsol

Izolatie clasica, in stare buna

Lungimea coloanelor de distributie a apei calde

6.01

Diametrul mediu al coloanelor de distributie a apei calde
(medie ponderata cu lungimea acestora)

0.025

Tipul izolatiei termice utilizata pentru termoizolarea coloanelor ACM

Conducte neizolate

Starea tehnica a armaturilor

Armaturi in stare buna


Date referitoare la instalatia de iluminat artificial

Tipul

Suprafata
[m2]

Sv/Sp<0,30

Grupuri sanitare fara ferestre exterioare

Apartament cu 3 camere

62.2

Da

Da

Date tehnice privind cladirea certificata:

Anexa CPE seria 3xSEC#3jytsb190200; valabil numai insotit de CPE semnat si stampilat de auditorul energetic caruia ii revine responsabilitatea datelor de intrare pentru care sunt obtinute rezultatele.

Date asociate calculelor termice

CLADIRE ANALIZATA

Suprafata elemente opace de anvelopa [m2]

56.77

S/R elemente opace de anvelopa [W/K]

49.28

Suprafata elemente vitrate de anvelopa [m2]

4.68

S/R elemente vitrate de anvelopa [W/K]

12

Suprafata elemente de anvelopa spre casa scarilor [m2]

26.22

S/R elemente de anvelopa spre casa scarilor [W/K]

79.46

Suprafata elemente de anvelopa spre subsol
(sau in contact cu solul) [m2]

0

S/R elemente de anvelopa spre subsol
(sau in contact cu solul) [W/K]

0

Suprafata elemente de anvelopa spre pod [m2]

0

S/R elemente de anvelopa spre pod

0

Suprafata de transfer de caldura [m2]

87.67

Rezistenta termica corectata medie pe apartament [m2K/W]

0.62

Valoare coeficient B1

1.08

Rata schimburilor de aer [sch/ora]

0.6

Temperatura interioara redusa [°C]

18.26

Temperatura exterioara de referinta Ianuarie

7.05

Temperatura exterioara de referinta Februarie

8.75

Temperatura exterioara de referinta Martie

11.83

Temperatura exterioara de referinta Aprilie

15.84

Temperatura exterioara de referinta Mai

19.11

Temperatura exterioara de referinta Iunie

21.32

Temperatura exterioara de referinta Iulie

22.37

Temperatura exterioara de referinta August

22.17

Temperatura exterioara de referinta Septembrie

19.45

Temperatura exterioara de referinta Octombrie

15.54

Temperatura exterioara de referinta Noiembrie

11.65

Temperatura exterioara de referinta Decembrie

8.55

Durata sezonului de incalzire [zile]

217.71

Numarul de Grade Zile

1472.04

Randamentul de reglare

0.92

Randamentul de generare

1

Randamentul de distributie

0.91

Randamentul global al instalatiei

0.84

Consum la nivelul bransamentului [kWh/an]

6650.1

Indicele consumului de caldura
pentru incalzire calculat la nivelul bransamentului [kWh/m2an]

106.88

Consumul specific anual de caldura pt incalzirea
spatiilor cladirii la nivelul sp. inc [kWh/m2an]

89.559

Date relevante pentru instalatia de preparare ACM

Pierderi in subsol [kWh/an]

1083.154

Pierderi la nivelul coloanelor [kWh/an]

945.979

Consumul mediu specific normalizat de apa calda [litri/persoana,zi]

75

Consumul mediu specific normalizat de caldura pentru ACM [kWh/m2,an]

84.63

Date relevante pentru sistemul de iluminat artificial

Suprafata iluminata artificial [m2]

62.2

Necesarul anual de energie pentru iluminatul artificial

786.83

Consumul specific mediu de energie electrica [kWh/m2,an]

12.65

Centralizare

Necesar incalzire [kWh/m2an]

106.88

Necesar ACM [kWh/m2an]

84.63

Necesar iluminat [kWh/m2an]

12.65

Necesar total energie [kWh/m2an]

204.161

Penalizari

1.299597453

Nota cladirii

86.261

Clasa energetica incalzire

B

Clasa energetica acm

D

Clasa energetica iluminat

A

Date necesare trasarii curbei de reglaj:

Temperatura exterioara [°C]

Temperatura de tur [°C]

Fluxul termic [W]

-20

89.25

4344.48

-15

81.24

3726.8

-10

72.97

3109.12

-5

64.37

2491.43

0

55.35

1873.75

5

45.72

1256.07

10

35.04

638.38

Date de dimensionare conform STAS 1907. Compararea rezultatelor expertizei energetice
cu valorile de dimensionare in cazul cladirilor existente:

Temperatura exterioara de calcul [°C]

-15

Rata de schimburi de aer considerata pentru dimensionare [sch/h]

0.87

Fluxul termic necesar cf. STAS 1907 [W]

5191.75

Suprafata echivalenta termic instalata [m2]

9.52

Puterea termica instalata [W]

4798.08

Supradimensionarea instalatiei de incalzire [%]

-7.58

Observatie: Fluxul termic necesar conform standardului 1907 este determinat pe ansamblul cladirii. Utilizarea acestei valori in scopul dimensionarii instalatiei de incalzire pentru o cladire cu mai multe incaperi, prin raportare numai la suprafata sau volumul incalzit al incaperilor, nu este corect din punct de vedere al fenomenului fizic si poate conduce la obtinerea unor temperaturi interioare cu grad semnificativ de dispersie fata de temperatura interioara de proiect.

Date de intrare pentru calculul degajarilor de CO2:

Combustibilul utilizat pentru incalzire

termoficare

Combustibilul utilizat pentru prepararea ACM

termoficare

Combustibilul utilizat pentru iluminat

energie electrica